Υβριδισμός

Ο σχηματισμός ομοιοπολικών δεσμών με επικάλυψη ατομικών τροχιακών δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη δομή πολύπλοκων μορίων όπως των οργανικών ενώσεων. Υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός ατομικών τροχιακών ενός ατόμου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών (υβριδισμένα τροχιακά). Παρακάτω αναφέρονται οι δυνατοί τύποι υβριδισμού μεταξύ s και p (sp3 - sp2 - sp).

Υβριδισμός